Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009

Στα 23 δισ. ευρώ το έλλειμμα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2009


Στα 23,019 δισ. ευρώ ανήλθε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού το εννεάμηνο Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2009, έναντι στόχου 12,691 δισ. ευρώ που προβλέπει το Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού, που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Σύμφωνα με αυτά, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού το εννεάμηνο ανήλθαν σε 35,214 δισ. ευρώ έναντι ετήσιας πρόβλεψης 59,287 δισ. ευρώ.

Δηλαδή, κάλυψαν το 59,4% του ετήσιου στόχου, ενώ υστερούν κατά 6,5 δισ. ευρώ σε σχέση με το στόχο του προγράμματος για το εννεάμηνο.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 51,822 δισ. ευρώ έναντι ετήσιου στόχου 66,878 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 77,5% του ετήσιου προβλεπόμενου στόχου ενώ υπερβαίνουν κατά 1,8 δισ. ευρώ το στόχο του εννεαμήνου.

Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 41,029 δισ. ευρώ, έναντι ετήσιου στόχου 54,778 δισ. ευρώ (στο 74,9% του ετήσιου στόχου).

Οι δαπάνες για τόκους ανήλθαν σε 10,793 δισ. ευρώ έναντι ετήσιου στόχου 12,1 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 89,2% του στόχου αυτού.

Αξιοσημείωτα είναι τα στοιχεία σχετικά με την πορεία των επιμέρους κατηγοριών εσόδων του προϋπολογισμού. Οι άμεσοι φόροι που εισπράχθηκαν το εννεάμηνο καλύπτουν μόνο το 59,8% του ετήσιου στόχου. Ειδικότερα, οι φόροι στην περιουσία καλύπτουν μόλις το 23,1%.

Στους έμμεσους φόρους οι εισπράξεις του εννεαμήνου καλύπτουν το 63,3% του ετήσιου στόχου με τον ΦΠΑ να κυμαίνεται στο 63,8% τους λοιπούς φόρους κατανάλωσης στο 44,7% και τους λοιπούς φόρους συναλλαγών στο 54,4%.

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ...

http://stock.ana-mpa.gr/fthema.php?id=21554